Badanie satysfakcji klienta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja Urzędu
 2. Czytelność i przejrzystość strony internetowej
 3. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu
 4. Wizerunek Urzędników
 5. Dostępność parkingu

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy
 2. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 3. Rzeczowa komunikacja z Urzędnikiem
 4. Indywidualne podejście do Klientów
 5. Szacunek wobec Klienta

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejętnośći Urzędników
 2. Staranność wykonywanych obowiązków
 3. Zrozumiały sposób komunikacji
 4. Kultura osobista
 5. Udzielenie informacji

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę przy określonym stanowisku
 2. Informacja o terminie realizacji sprawy
 3. Terminowość realizacji usług
 4. Realizacja i zamknięcie obsługiwanej sprawy
 5. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Przejrzystość dokumentacji sprawy
 2. Staranność Urzędnika w obsłudze sprawy
 3. Bezstronność Urzędnika
 4. Dotrzymanie złożonych przez Urzędnika zobowiązań
 5. Obiektywizm w załatwieniu sprawy

Metryka Klienta